Általános szerződési feltételek

Jelen Általános szerződési feltételek tartalmazzák a Bartus-Domahidy Ágnes (továbbiakban: tulajdonos; egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója) által üzemeltetett www.csaladfelallito.hu weboldal használatára vonatkozó általános feltételeket.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a honlap látogatója a tulajdonos bármely szolgáltatását megrendeli. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a weboldal látogatója elküldi megrendelését, például a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltve - ezzel a látogató megrendelővé válik (továbbiakban megrendelő). A megrendelő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános szerződési feltételeket.

A www.csaladfelallito.hu honlapon található űrlapok kizárólag a kapcsolatfelvételt szolgálják. Az egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója és a megrendelő közötti szolgáltatási jogviszony a megrendelésnek a tulajdonos általi írásos visszaigazolásával (e-mail üzenet) jön létre, amely tartalmazza a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos információkat és fizetési adatokat. A megrendelő és az egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet: többek között a felek közös megegyezésével; felmondással; valamint nemfizetés esetén. A szolgáltatás teljesítésének megkezdése után a megrendelő nem élhet elállási jogával, mivel az írásbeli megrendelésével a teljesítés a megrendelő kifejezett előzetes beleegyezésével és annak tudomásulvételével, továbbá kifejezetten a megrendelő személyére szabottan kezdődött meg.

Szerzői jogok és felhasználási szabályok

A www.csaladfelallito.hu bármely tartalmának betöltésével elfogadja a következő feltételeket a honlap látogatója.

A www.csaladfelallito.hu honlapon található tartalom Bartus-Domahidy Ágnes szellemi tulajdona.

Minden jog fenntartva. A tulajdonos fenntartja a honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és megjelenését magyar és nemzetközi törvények védik.

A tulajdonos (egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója) előzetes írásbeli hozzájárulása és a honlapra való hivatkozás nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek újraközlése, feldolgozása, értékesítése. A honlapon közölt szöveg, grafika, fotóanyag, videóanyag és minden adat szerzői jogvédelem alatt áll. Kifejezetten tilos ezeket - akár eredeti, akár módosított formájában; akár részben, akár egészben - sajátként feltüntetni, terjeszteni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, bármilyen médiumban közölni. Tilos a honlapból bármely részt kivágni, a kivágott részt bármely módon újraközvetíteni. Tilos a tulajdonos (egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója) előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlapról szöveget, grafikát, fotóanyagot, videóanyagot és bármely adatot átvenni -a tulajdonos (egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója) előzetes írásbeli hozzájárulása mellett- csak a honlapra való hivatkozással (linkkel) lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, például az átvett cikk után az alábbi formában:
"Forrás:
Bartus-Domahidy Ágnes családfelállító honlapja - www.csaladfelallito.hu".
Ha Ön át szeretne venni, vagy fel szeretne használni valamely tartalmat erről a honlapról, kérem, engedélykérés céljából írásban vegye fel velem a kapcsolatot. Az engedélyt kérő elfogadja, hogy a tulajdonos (egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója) bármikor indoklás nélkül visszavonhatja vagy megtagadhatja a hozzájárulását. Nem megengedett a honlapra hivatkozni (linkelni) és/vagy információt átvenni abban az esetben, ha olyan tartalom környezetében történik, mely megtévesztő vagy rossz színben tünteti fel a tulajdonost. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A csaladfelallito.hu domain Magyarországon bejegyzett és jogvédett domainnév. Ez vagy az ehhez megtévesztésig hasonló név vagy kifejezés(ek) használata a tulajdonos jogait sérti, melynek megszüntetése és kárának megtérítése érdekében a készen áll a szükséges jogi lépés(eke)t megtenni.

A www.csaladfelallito.hu honlapot mindenki saját felelősségére használhatja, a tulajdonos (egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója) a webhely használatából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A honlap oldalain megjelenő bármely információ be- vagy letöltésével kapcsolatos minden kockázat a látogatót terheli. A tulajdonos nem vállal felelősséget és semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel sem közvetett, sem közvetlen; sem szándékos, sem gondatlan magatartásból eredő bármely kár (ide értve többek között: veszteség, elmaradt haszon, elveszett adatok stb.) megtérítéséért. A tulajdonos nem vállal felelősséget az oldalakon megtalálható tartalmak használatából vagy használhatatlanságából eredő károkért, továbbá a honlapon szereplő bármely információ pontatlanságáért, elavultságáért.

A tulajdonos (egyéni családállítás szolgáltatás nyújtója) nem vállalja, hogy ellenőrzi a webhelyen kívüli és/vagy harmadik fél által készített honlapok tartalmát, és nem vállal felelősséget a www.csaladfelallito.hu bármely lapján linkelt tartalomért.