Egyéni családfelállításra specializálódott módszer

Kizárólag egyéni családfelállításra specializálódott Hellinger-szemléletű módszerrel dolgozom.
Tapasztalataim szerint egyre nagyobb igény van az egyéni családfelállításra, ahol csak az állítást kérő és a családfelállító van jelen. Hogyan zajlik egy családfelállítás?

Első alkalommal egy családi rendszert feltérképező tájékozódó és felmérő konzultációra kerül sor. Ekkor átbeszéljük, hogy milyen életvezetési, lelki vagy fizikai problémák vannak jelen az Ön életében, valamint áttekintjük a családi rendszerét. Meghatározzuk azokat a múlt- vagy jelenbeli családi sorsokat, melyekhez köthető szenvedések, fájdalmak hatással lehetnek az életére. Szintén e felmérő konzultáció alkalmával derül ki az is, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni a hozzám fordulóval: elengedhetetlen ugyanis a változtatás iránti igény és motiváció megléte a kliens részéről.

Második alkalommal kezdődhet a családfelállítás.
Egy hagyományos, csoportos (tehát nem egyéni) Hellinger-féle családállításnál a családfelállítást kérő röviden elmondja problémáját, majd a terapeuta megnevezi azokat a családtagokat, akiket az egyén a csoportból a jelenlévők közül megszemélyesítőként kiválaszt. A családfelállítást kérő egyesével kiválasztja és bevezeti őket a térbe. Ezt követően magától elindul a személyek mozgása, mintegy ráérezvén az egyén és a hozzá tartozó sorsok, események kötődéseire. A mozgásban rövidesen megjelenítődik az a "sérült pont", ami a probléma gyökerét jelenti. Ezután következik az esetek többségében a tudattalan szeretetből fakadó kötődések feloldása. Az egyén a felvállalt sorsot nagy tisztelettel és alázattal visszaadja annak, akihez az tartozik, és innentől kezdve elkezdheti élni a saját életét, csakis a saját sorsát.

Az egyéni családfelállításban a családtagokat - a csoportos családfelállítással ellentétben - nem személyek képviselik, ezért fokozottabban érvényesül mind a családállítást kérő személyes jelenléte, közreműködése, mind pedig a családfelállító egyénhez köthető szakmai munkája. Így a családtagok megszemélyesítését, illetve az események ábrázolását más módon végezzük, azonban ez a technika is ugyanolyan hatékony, mint a csoportos családfelállítás.

Az ezutáni szükséges családfelállítások száma és gyakorisága a fennálló problémá(k)tól, az egyén belső igényeitől és saját, önmagán végzett munkájától is függ.

Egyéni konzultáció ajánlott, ha az egyéni családfelállítás után beinduló lelki változások megélésében további segítségre van szüksége a családfelállítást kérőnek.

Melyek az egyéni családfelállítás előnyei?

Azoknak ajánlott, akik: